โปรแกรมท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย - พม่า - จีน (5 วัน 4 คืน)

กทม.- แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา - กทม.

ไปรถ กลับ รถ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

จะเป็นการไปสัมผัส วิถีชีวิตดั้งเดิมของ พี่น้อง ชาวไทยเผ่าต่างๆ เช่น ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และ เยี่ยมชม สถานที่สำคัญ ของเมืองเชียงตุงที่ได้ชื่อ ว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเชียงใหม่ และเหมือนเชียงใหม่เมื่อ หลายปีที่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสต์ของไทย ทั้ง ด้าน ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และ เศรษฐกิจ อีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาด้านถนนหนทาง จากเมืองลา มาถึง แม่สาย จนเสร็จเรียบร้อยเพื่อรองรับ โครงการ 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง และ นับเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญทางบก ระหว่างจีน และ ประเทศไทย รวมทั้งอาเซียน

*** พักโรงแรมที่ดีที่สุด คือโรงแรมนิวเชียงตุง(วังเก่าเจ้ารัตนก้อนแก้ว) ที่เชียงตุง และ โรงแรม ไดมอนด์ ที่เมืองลา

*** รับประทานอาหารที่ภัตตาคารทุกมื้อ ซึ่งลูกค้าหลายท่านออกปากชม อาหารไทยใหญ่ และ อาหารยูนาน

*** เราใช้รถโค้ชของไทยซึ่งคุณภาพดีกว่ารถของพม่าเยอะมาก ตลอดการเดินทางไม่มีการถ่ายรถ ส่วนคณะเล็กๆ ก็ใช้ รถตู้ทรงสูงของไทย เข้าไปเช่นกัน


ดู รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่อง เชียงตุง-เมืองลา ได้ที่

http://www.happyenterprise.com/Chiangtung/Chiangtung.html

(พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ให้เหมือนตาม Addressครับ)

 กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 5 วัน 4 คืน ทางรถ
 
Trip
วันที่
 
   
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัว สามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงราย - แม่สาย
18.00 น.
ออกเดินทางตามสถานที่นัดหมาย โดยรถโค้ชปรับอากาศ จาก กรุงเทพฯ-ไปแม่สาย (สำหรับท่านที่เดินทางไปแม่สายเอง เช่น นั่งเครื่องบิน นั่งรถทัวร์ หรือ ขับรถไป จะไปพบกันที่แม่สายในตอนเช้า)
วันที่ 2
แม่สาย - ท่าชี้เหล็ก - เชียงตุง - เมืองลา
06.00 น.

แวะนมัสการวัดร่องขุ่น(กรณีสว่างแล้ว) หลังจากนั้นเดินทางต่อถึงอำเภอแม่สาย จากนั้นเดินทางจาก แม่สายข้ามสู่อำเภอท่าขี้เหล็กประเทศพม่า จากนั้นเดินทาง ผ่าน เมืองท่าเดื่อ - เมืองเพรียก ชมวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่ - ไทยเขิน ,และชาวเขา รวมทั้งการทำไร่เลื่อนลอย ตลอดทางที่รถผ่านในรูปแบบ วิถีชีวิตดั้งเดิมโบราณ เส้นทางช่วงนี้ ตลอด 165 ก.ม. สร้างโดย บริษัท ของคนไทย เป็นเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตาม ไหล่เขา และ สายน้ำ ลำธารที่มีเกาะแก่ง งดงามมาก

12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ1) ที่ภัตตาคาร แบบยูนาน หรือ ไทยใหญ่
13.00 น.
ออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองลา ชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่ ถนนช่วงนี้ประเทศจีนเป็นผู้สร้างเป็นเส้นทางที่พัฒนาเพื่อเชื่อม ไทย-จีน ให้สั้นที่สุด ระยะทาง 92 กม. การเดินทางจะผ่านขุนเขาตามเส้นทางลอยฟ้าอันงามยิ่ง อากาศบนยอดเขาเย็นสบายสดชื่น จะเห็นหมู่บ้านชาวเขาอยู่บนยอดเขา และ ทิวทัศน์เป็นภูเขาสลับซับซ้อนที่งดงาม มาก แวะ ชมหมู่บ้านของไทยลื้อ และ ไทยใหญ่ ระหว่างทาง เพื่อชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด
17.30 น.
ถึงเมืองลา(เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 4 ของพม่า ให้ไทยใหญ่ปกครองตนเอง) ในอดีตเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในหุบเขาสวยงาม ในอดีตกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ ในเมืองจะมีชาวจีนมาอยู่เป็นจำนวนมากทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองจีน เพราะทั้งเมือง ใช้ภาษาจีน และ เงินหยวน .. นำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม ไดมอนด์
รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร(มื้อ2) ในอดีตสามารถชม "เมืองลา" ยามราตรี มีบ่อนคาสิโน,ร้านค้า, ร้านอาหารโต้รุ้งมากมาย , มีดิสโก้เทค , สถานบันเทิง จนได้ชื่อว่า ลาสเวกัสแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และมีชาวจีนเข้ามาเล่นการพนันและ เสีย เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันทางการจีนจึงไม่ให้นักท่องเที่ยวจากจีน เข้ามาที่เมืองลา ทำให้เมืองลา เวลานี้ไม่สว่างไสวเหมือนก่อน และ ดูเงียบเหงาแปลกตาไปมากทีเดียว และ บ่อนคาสิโน ใหญ่ๆยังปิดอยู่เหลือแต่บ่อน ไฮโล และ ที่เปิดใหม่แต่ออกมาจากเมืองลา อีก 10 กิโล นอกจากนี้สามารถชมตลาดและ ทานของว่างพวกอาหารปิ้งย่างที่ลือชื่อ ของชาวไทยลื้อ ซึ่งพอสื่อภาษาไทยกันพอได้ จากนั้นพักผ่อนนอนหลับอย่างสุขสบายด้วยไอหนาวจากหุบเขาและลมหนาวจากประเทศจีน
วันที่ 3
เมืองลา - เชียงตุง
08.00 น.
ตื่นเช้าด้วยอากาศบริสุทธิ์สดชื่น
รับประทานอาหารเช้าแบบจีนยูนาน (มื้อ3) ให้อิสระในการชมตลาดเช้าของชาวเมืองลา ซึ่งมีของท้องถิ่นหลากหลาย รวมทั้งของป่าและ สัตว์ป่าที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ นำ มาขาย
09.00 น.
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น ,การปลูกฝิ่น(บางฤดูกาล) พระพุทธรูปยืน เจดีย์ภูเขาทอง วัดจินต๊ะ ที่จำลองวัดสำคัญทั่วประเทศพม่ามาไว้ที่ผนังโดยรอบมาที่นี่แห่งเดียวเหมือนได้ไหว้วัดทั่วประเทศพม่า ชมพระนอน
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ4) ที่ภัตาคาร
13.00 น.
ออกเดินทางสู่เชียงตุง และแวะชมหมู่บ้านและพูดคุย กับ พี่น้อง ชาวไทย ลื้อ
17.30 น.
ถึงเชียงตุง เข้าพักที่ โรงแรม นิวเชียงตุง(วังเก่าเจ้ารัตนก้อนแก้วอินทแลง) อากาศเย็นสบาย
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อ5) และพักผ่อนตามอัธยาศรัย
วันที่ 4 เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก - แม่สาย
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อ6) ให้อิสระท่านในการชม "กาดเชียงตุง" ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในยามเช้า จะมีชนเผ่าต่าง ๆ แต่งกายสวยงามแปลกตามาซื้อมาขายแลกเปลี่ยน สินค้าซึ่งราคาถูกมากๆ และให้อิสระท่านในการ ชิมอาหารเช้าแบบพื้นเมืองนานาชนิดใน "กาดเชียงตุง" และสนทนาปราศรัยกับพี่น้องชาว"ไต " ซึ่งใช้ภาษาพูดเหมือนกับเรา
09.30 น.
แวะชมวัดหลวงมหาเมียตมุนีที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมือง ของนครเชียงตุงและไหว้สาพระประธานรูปทรงมัณฑะเลย์ อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต,ชมเจดีย์ใหญ่โบราณและ วิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำ, ชมทะเลสาบหนองตุงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน, นมัสการ พระยืนที่ใหญ่ที่สุดในพม่าที่สวยงามบนยอดเขา , ชมอุทยานฯ ต้นยางยักษ(10 คนโอบ)ปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา, , แวะสักการะ สถูปเจ้าฟ้าเชียงตุง , หอเจ้าฟ้า(คุ้มเจ้าบุญวาทย์) (เมืองเชียงตุง สูง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล)
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อ7)
13.00 น.
ออกเดินทางกลับ และ นมัสการเจดีย์ชเวดากองจำลองและ อนุสาวรีย์บุเรงนอง
17.00 น.
แวะซื้อของฝากที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่า
18.00 น.
ข้ามกลับฝั่งแม่สาย สู่แผ่นดินไทยโดยสวัสดิภาพ และ ออกเดินทางจาก แม่สาย เพื่อ กลับ กรุงเทพ
วันที่ 5 แม่สาย - กรุงเทพฯ
04.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและ มีความสุข ความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 6,900 บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 5,900 บาท เริ่มที่ แม่สาย
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 6,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 5,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ค่าใบผ่านแดน ไทย พม่า
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ระบุตามรายการ
ค่าอาหาร 7 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

 - ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
 - ใช้สำเนาบัตรประชาชนอย่างเดียว 5 ชุด
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ
 -ที่สำคัญ….ต้องนำ บัตรประชาชนตัวจริงไปในวันเดินทางด้วย
(ที่เมืองลา ชายแดนจีน เงินตรา ใช้ได้เฉพาะเงิน หยวน จีนเท่านั้น กรุณาแลกจากเมืองไทยให้พร้อมด้วยส่วนที่เชียงตุงใช้เงิน จ๊าดพม่าและสามารถใช้เงินไทยได้ทุกที่ )
สิ่งที่ต้องเตรียม..

1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว(บางฤดูการ) 4) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

การชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 10 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
ส่งแฟ็กซ์ (Fax) ใบโอนเงินของท่านที่เขียน
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลรายละเอียดแล้ว แฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02 578 6054
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์  
สาขา:สี่แยกวังหินเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
   จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์  
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินสำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.