หนี่ฮ่าว ประเทศจีน
สิบสองปันนา
ทัวร์สิบสองปันนา โปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา CHA01
ทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
ทัวร์สิบสองปันนา กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (จิงหงษ์)
6 วัน 5 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
11-16 สิงหาคม 60 ราคา 8,900 รวมทุกอย่าง
12-17 ตุลาคม60 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
20 - 25 ตุลาคม 60 ราคา 8,900 รวมทุกอย่าง
08 - 13 ธันวาคม 60 ราคา 8,900 รวมทุกอย่าง
29 ธ.ค.- 03 มกราคม 61 ราคา 9,900 รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา เพิ่มทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์สิบสองปันนา   โปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา CHA02
ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
ทัวร์สิบสองปันนา กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (จิงหงษ์)
6 วัน 5 คืน เดินทางโดย รถโค้ชปรัปอากาศ 2 ชั้น ไป รถ กลับ เรือ
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
นอน โรงแรม ที่จึน 3 คืน ในเมือง สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา เพิ่มทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์สิบสองปันนา   โปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา CHA03ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
ทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
ทัวร์สิบสองปันนา กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (จิงหงษ์)
4 วัน 3 คืน เดินทางโดย เครื่อง + รถ + เรือ
  ออกเดินทางจาก กทม. - เชียงราย (โดยเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
 
-
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา เพิ่มทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์สิบสองปันนา   โปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา CHA04
ทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว หนองคาย หลวงพระบาง บ่อเต็น เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
ทัวร์สิบสองปันนา กทม.-หนองคาย-หลวงพระบาง-บ่อเต็น-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (จิงหงษ์)
7วัน 6คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง จิงหงษ์
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์สิบสองปันนา เพิ่มทัวร์สิบสองปันนา จีน ลาว หนองคาย หลวงพระบาง บ่อเต็น เมืองหล้า เชียงรุ้ง จิงหงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย CHA12ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อวตาร

บินตรง ฉางซา - มรดกโลก จางเจียเจี้ย - ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน “ อ ว ต า ร ”
5 วัน 4 คืน พักโรงแรม 4ดาว โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ทัวร์จางเจียเจี้ย *** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เพิ่มทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อวตาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย CHA11ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อวตาร

บินตรง ฉางซา มหัศจรรย์มรดก โลกจางเจียเจี้ย - ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน “ อ ว ต า ร ”
5 วัน 4 คืน พักโรงแรม 4ดาว โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ทัวร์จางเจียเจี้ย *** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เพิ่มทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อวตาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย CHA121ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อวตาร

บินตรง ฉางซา - มรดกโลก จางเจียเจี้ย - ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน “ อ ว ต า ร ”
6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 4ดาว โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ทัวร์จางเจียเจี้ย *** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เพิ่มทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อวตาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย CHA111ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร

บินตรง ฉางซา มหัศจรรย์มรดก โลกจางเจียเจี้ย - ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน “ อ ว ต า ร ”
ุ6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 4ดาว โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ทัวร์จางเจียเจี้ย *** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เพิ่มทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย CHA14ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร

ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา มรดกโลกจางเจียเจี้ย-ภูผาอวตาร 6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ทัวร์จางเจียเจี้ย *** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เพิ่มทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย CHA13ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร

ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา มรดกโลกจางเจียเจี้ย-ภูผาอวตาร 5 วัน 4 คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบิน ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ทัวร์จางเจียเจี้ย *** ชมโชว์อลังการที่สวยงามยิ่ง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ของเมืองจางเจียเจี้ย ***
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เพิ่มทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง ฉางซา ภูเขาลอยฟ้า ฮัลเลลูย่าห์ ใน อ ว ต า ร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง โปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง CHA07
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบิน Thai Airways(TG)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง เพิ่มทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์ปักกิ่ง โปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง CHA073
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์(UL)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง


อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง เพิ่มทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์ปักกิ่ง โปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง CHA072
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์(UL)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง เพิ่มทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์ปักกิ่ง โปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง CHA071

ทัวร์ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน ครบสูตร 6วัน 5คืน พักโรงแรม 4ดาว
บินตรงโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง เพิ่ม ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์ปักกิ่ง   โปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง CHA08ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ทัวร์ปักกิ่ง ครบสูตร ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน พักโรงแรม 4 ดาว
โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง เพิ่มทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาเก๊า ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น
    โปรแกรม CHA06

มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น
4 วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุนหมิง
    โปรแกรม CHA10
คุนหมิง - สิบสองปันา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU)
กลับเมืองไทยบนเส้นทาง คุนหมิง - R3A - กรุงเทพ
บิน เชียงราย - กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
คุนหมิง
สิบสองปันนา
เส้นทาง R3a นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่ง ที่เชื่อมระหว่างไทย-จีน โดยผ่านประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
และ ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านต่างๆ เช่น เผ่าแลนแตน หลังจากเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ท่านจะได้สัมผัสดินแดนเก่าแก่ของพี่น้องเผ่าไทยลื้อ ที่สิบสองปันนาที่มีขนบธรรมเนียม
วัฒนะธรรม และ ภาษา คล้ายไทย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เซี่ยงไฮ้
    โปรแกรม CHA05
 เซี่ยงไฮ้ - หางโจว
4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
   
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
กุ้ยหลิน
    โปรแกรม CHA09
ฮานอย-ฮาลอง-หนานหนิง -กุ้ยหลิน (เวียดนามเหนือ - จีน)
เที่ยว 2 ประเทศ 7 วัน 6 คืน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ช้อปปิ้งจุใจ บนถนนสามสิบหกสายกับหลากหลายสินค้า
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
กุ้ยหลิน ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง "เมืองสวรรค์บนพิภพ"หรือ"ซื่อไหว้เถาหยวน" มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVEL

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.