สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

โปรแกรมท่องเที่ยว
3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน บนเส้นทาง R3A

กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) : สวนป่าดงดิบ สวนม่านทิง อลังการวัดหลวงเมืองลื้อ

หมู่บ้านไทลื้อมั่นซิว เมืองใหม่เจ้าจอม 12 เมือง

รวม  โชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและอลังการของเส้นทางนี้

(มี ช้อปปิ้ง อาทิ ร้านเยื่อไผ่มังกร, ไข่มุกน้ำจืด, หยก, ศุนย์วิจัยยา เป็นต้น)


เป็นรายละเอียดรวมทั้งรูปของการเดินทางทั้งหมด
ท่านสามารถดูรูปภาพ และ อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวได้ตามรูปได้เลยครับ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 6 วัน 5 คืน ทางรถ
ทุก Trip พักใน จีน 3 คืน (ที่ เชียงรุ้ง 3 คืน)

 
Trip
วันที่
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
กรกฎาคม 2559 วันอาสาฬบูชา, วันเข้าพรรษา (เปิดจองแล้ว)

ลดเหลือ 8,900บาท (จากราคาปกติ 10,900 บาท)

 
Trip
วันที่
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
สิงหาคม 2559

วันแม่

(เปิดจองแล้ว)

ลดเหลือ 8,900บาท (จากราคาปกติ 10,900 บาท)

 
Trip
วันที่
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 
ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช (เปิดจองแล้ว)

ลดเหลือ 8,900บาท (จากราคาปกติ 10,900 บาท)

 
Trip
วันที่
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 
ธันวาคม 2559

วันพ่อ

(เปิดจองแล้ว)

ลดเหลือ 8,900บาท (จากราคาปกติ 10,900 บาท)

 
Trip
วันที่
30 - 31 ธ.ค. - 01 - 02 - 03 - 04 
มกราคม 2560 วันปีใหม่ (เปิดจองแล้ว)

ลดเหลือ 9,900บาท (จากราคาปกติ 11,900 บาท)

*** เนื่องจากทริปนี้เป็นเทศกาล ปีใหม่ รถออกเดินทางเวลา 18.00 น. ***
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงของ
18.00 น.

คณะพร้อมกัน ที่จุดนัดหมายTHE JUNCHTION ใก้ลห้างแฟชั่นไฮแลนด์ รามอินทรา คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่หัวหน้าทัวร์พร้อมให้การต้อนรับ จัดเก็บกระเป๋าและสัมภาระของท่าน แจ้งเรื่องที่นั่งให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ระหว่างทางจอดพัก ปั๊ม ปตท. ทำภารกิจส่วนตัว อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยให้เวลา 15 นาที จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางต่อ เพื่อมุ่งหน้าไป อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (นอนบนรถ คืนที่ 1)

วันที่ 2
เชียงของ - ลาว - บ่อเต็น(ลาว) - บ่อหาญ(จีน) - เมืองหล้า - เชียงรุ้ง
05.00 น.

ถึงอำเภอเชียงของ เปิดห้องที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเชียงของ วิวแม่น้ำโขง ยามเช้าสวยงามมาก ให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวและ
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ1)

07.00 น.

หลังอาหารนำทุกท่านสู่  ด่านพรมแดนไทย/ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ข้ามแม่น้ำโขง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว เดินทางเข้าสู่บ้านห้วยทราย ที่แขวงบ่อแก้ว จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศของลาว เดินทางต่อไปที่เมืองหลวงน้ำทา ชมบรรยากาศ 2 ข้างทาง บนเส้นทาง R3A  ผ่านเมืองเวียงภูคา เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของลาว  เส้นทางเป็นทางราบสลับกับขึ้นเขา ทุกท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามสองข้างทาง และธรรมชาติของป่าที่อุดสมบูรณ์ เขียวขจีของพรรณไม้ต่างๆ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองของชาวลาว ที่อยู่กับแบบเรียบง่าย เหมือนในอดีตของคนไทยในต่างจังหวัดเมื่อหลายสิบปี

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2) ที่เมืองหลวงน้ำทา
13.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองบ่อเต็น ชายแดนลาวเดินทางข้ามชายแดนลาว-จีนที่ด่านบ่อเต็น(ลาว)และ ด่านบ่อหาน(จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว-จีน แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหล้า เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 60กิโลเมตรระหว่างทางรับชมบรรยากาศ
ที่อุดมสมบูรณ์แวดล้อม ไปด้วยธรรมชาติผ่านเส้นทางการอพยพของพี่น้องชาว“ไทลื้อ”เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์
สู่ประเทศไทยที่จังหวัดน่านและ พะเยาดังปรากฏหลักฐานเป็นชื่อบ้านเช่นบ้านแวน บ้านเชียงคำ บ้านหย่วน บ้านเมืองมาง บ้านเชียงบาน(ชื่อตามแม่น้ำบานในพื้นที่)เป็นต้น  ระหว่างทางท่านจะเพลินเพลิดไปกับบรรยากาศของธรรมชาติที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ ได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(มื้อ3)ที่ เมืองเชียงรุ้ง หลังมื้ออาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ โรงแรม Runner หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา  (คืนที่ 2)                                       

วันที่ 3
สิบสองปันนา - สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองลื้อ - โชว์พาราณสี
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ4) จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนป่าดงดิบ และศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดง  ที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาว
เมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธของเหล่านกยูงจากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆ
ของเผ่าไอนี(อีก้อ) อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ5) ณ ภัตตาคาร
13.00 น.

นำท่าน ชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนาซึ่ง บริษัท พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัดสิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเอง
ถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่นไทย
ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านาน
แล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ
ท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์
ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้

18.00 น.
รับประทานเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อ6) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นพาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุด พาราณสี
หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสีหลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่ง และร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง
ตามอัธยาศัย โรงแรม Runner หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา  (คืนที่ 3)
วันที่ 4
หมู่บ้านไตลื้อ - สวนม่านเทิง - วัดป่าเจย์ - เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ7) หลังอาหารนำท่านเยี่ยม ชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ณ ตลาดเช้าที่นี่ท่านสามารถส่งภาษาไทยกับชาวไทลื้อได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์นำ ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกัน เข้าใจได้ด้วยภาษาไทย 

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ8)
13.00 น

นำทุกท่านชม สวนสาธารณะม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมวิธีชงชา ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง เจดีย์แปดเหลี่ยม  วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง) จากนั้นนำท่านเที่ยว เมืองใหม่เก้าจอม12เมือง  เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์
ของชาติจีนที่ให้ความสำคัญกับเขตการค้าเสรีอาเซียน-โขง เพื่อให้เป็นประตูทางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
หรือ ศูนย์กลางสามเหลี่ยมทองคำไข่มุกแห่งแม่น้ำโขงมีการรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของแต
่ละชนเผ่าในกลุ่มเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ให้อยู่ในรูปนานาชาติมากที่สุด ทั้งแบบโบราณ
และร่วมสมัย

18.00 น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อ9) ที่เมืองเชียงรุ้ง หลังมื้ออาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Runner หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา  (คืนที่ 4)
วันที่ 5
เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) จีน - ลาว - ไทย - เชียงของ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ10)
10.00 น.
ออกเดินทางจากเชียงรุ้ง ถึงชายแดนจีน-ลาว บ่อหาญ บ่อเต็น และ เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ11)ที่เมืองหลวงน้ำทา หลังมื้ออาหาร นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย  และ กลับ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

17.30 น.
รับประทานอาหาร ค่ำ(มื้อ12)ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ และ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย โดยรถโค้ชปรับอากาศ (นอนบนรถ คืนที่ 5)
วันที่ 6
เชียงของ - เชียงราย - กทม.
05.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ มีความสุข
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
 

ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 8,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง

ทริป ปีใหม่ ราคา 9,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง คือ วันที่ 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 60

ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 9,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คิดท่านละ 9,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คิดท่านละ 9,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม)
รับ-ส่ง ที่ด่านเชียงของ ทริปปีใหม่ คิดท่านละ 9,500 บาท


รับ-ส่ง ที่ด่านเชียงของ คิดท่านละ 8,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 8,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 8,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
  
อัตรานี้รวม
 

ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ ทุกอย่าง
ค่าเปิดห้องที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ เช้า วันที่ 2 ให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน พักในจีน 3 คืน (พักเชียงรุ้ง 3 คืน )
 ค่าอาหารทุกมื้อ 12 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมโชว์พาราณสี ซึ่งเป็นไฮไลท์ของสิบสองปันนาเป็นโชว์ใหญ่ ไม่ควรพลาดชมโชว์นี้
ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทย
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน
ค่าถ่ายรูปที่ด่านจีน (บริษัทฯ ออกให้ )

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และคนขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน คิด 4วัน รวม 80 หยวนต่อท่าน
- --หรือ 400 บาทต่อท่าน
ส่วนไกด์ไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่าย ท่านไม่ต้องเตรียม หรือ ส่งรูปถ่ายมาให้บริษัท ฯ เพราะเส้นทางนี้เราจะไปทำวีซ่าหน้าด่าน  และ ถ่ายรูปที่หน้าด่าน โดย ทางบริษัทฯ จะออกค่าถ่ายรูปให้ท่าน

สิ่งที่ต้องเตรียม..
1) กล้อง 2) ยาประจำตัว 3)เสื้อกันหนาว(บางฤดู) หรือ ใช้บนเครื่องบินและรถ แอร์เย็น
4) เครื่องคิดเลข (ใช้ต่อลองเวลาซื้อของ)
6) ไฟฉาย


เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้า
- พร้อมส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา : ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่ : 093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
     
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) อีเมล์ หรือ (Email) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล 4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา : สี่แยกวังหิน   หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่ : 214 1 28566 3   รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วยค่ะ
        โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054 หรือ
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ   ส่งอีเมล์ info@kookaitravel.com มาที่บริษัท
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์ และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา : ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่ : 008 0 05443 0 เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
  (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
  สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
  รบกวนเขียนรายละเอียด และ ส่งแฟ็กซ์ หรือ อีเมล์ มาที่
  บริษัทๆ จะได้ตรวจยอดการชำระของท่านว่าท่านได้ชำระ
   

ค่าทัวร์ครบแล้ว พร้อมทั้งให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริง

    ไว้เป็นหลักฐาน

 

เงื่อนไขการให้บริการ
 

กรณี กรุ๊ปเหมา
-- ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 2,000 บาท   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ  อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVEL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.