สบายดี ประเทศลาว
โปรแกรม LAO01
ลาวใต้-จำปาศักดิ์-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ประสาทวัดพู
5 วัน 4 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ของไทย
  พักโรงแรมจำปาแกรนด์ เป็นโรงแรมเปิดใหม่ ใหญ่ และดีที่สุดในลาวใต้
(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปโรงแรม)
ใช้รถโค้ชปรับอากาศ ของประเทศไทยไปลาวใต้ไม่ต้องเปลี่ยนรถ

12 - 16 ตุลาคม 60 ราคา 5,900 บาท รวมทุกอย่าง
20 - 24 ตุลาคม 60 ราคา 5,900 บาท รวมทุกอย่าง
08 - 12 ธันวาคม 60 ราคา 5,900 บาท รวมทุกอย่าง
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61 ราคา 6,200 บาท รวมทุกอย่าง

 
-- หากท่านได้ไป ประเทศลาว เยี่ยมชมบ้านพี่-เมืองน้อง บางท่านอาจนึกถึง หลวงพระบาง แต่ แท้จริงแล้ว ลาวมิได้มีที่เที่ยวโด่งดัง เฉพาะ หลวงพระบาง เท่านั้น ในทางตอนใต้ ที่นครจำปาสัก นั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ และ โด่งดังบนดินแดนแห่งธรรมชาติของประเทศลาวที่ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของ น้ำตกคอนพะเพ็ง และ น้ำตกตาดผาส้วม อันสวยงาม ชมปราสาทหินสมัยขอม โบราณ ศิลปะแบบบาปวน ซึ่งสร้างก่อนนครวัดที่ ปราสาทหินวัดพู มรดกโลก แห่งที่ 2 ของ ลาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม LAO02
ล่องเรือแม่น้ำโขงชมเมืองมรดกโลก เชียงราย - เชียงของ - ห้วยทราย
- ปากแบ่ง - หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทร์ - หนองคาย
6 วัน 5 คืน เดินทางโดย เรือ + รถ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
นับเป็นการเดินทางไปหลวงพระบาง เส้นทางใหม่ โดยล่องแม่น้ำโขงจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ชมวิวทิวทัศน์ที่เป็นหุบเขาสวยงามมาก เปรียบเสมือน ล่องแม่น้ำโขงชมสวิสเซอร์แลนด์ ทางน้ำ สวยงามมาก ท่านจะได้ล่องเรือ จนสุดแผ่นดินไทย กระทั่งแม่น้ำโขงไหลเข้าไปในประเทศลาว และ เป็นการเดินทางไป-กลับ หลวงพระบางที่ ไม่ซ้ำทางเดิม เพราะตอนไปจะไปด้วยเรือ ตอนกลับ กลับด้วยรถยนต์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ฝรั่งชาวต่างชาตินิยมมาก แต่คนไทยยังไม่ค่อยได้ไปเส้นทางนี้
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม LAO03
กรุงเทพฯ - หนองคาย - เวียงจันทร์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - เวียงจันทร์ - หนองคาย - กรุงเทพฯ
6 วัน 5 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
 

อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม LAO04
หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-บ้านซ่างไห -
ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-พระราชวังหลวง
3 วัน 2 คืน ไป - กลับ โดยสายการบินลาว (QV)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
-- หลวงพระบาง ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่พัวพันฉันพี่น้องกับประเทศไทยมาแทบทุกยุคทุกสมัย เดิมมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น นครเชียงดง, เชียงทอง , ศรีสัตตนคนหุตล้านช้าง, เมืองชวามาลาประเทศ ฯ และที่รู้จักกันมากก็คือ ศรีสัตตนคนหุตล้านช้าง ร่มขาวหลวงพระบาง หรือหลวงพระบางนั้นเอง สำหรับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยนิยม เรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยครึ่งนิยาย และความชัดเจนทางด้านประวัติศาสตร์ ได้เริ่มปรากฏขึ้น ในรัชสมัยของ
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม LAO05
มหัศจรรย์ 2 ประเทศ เขมร - ลาวใต้
นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ-ปราสาทวัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง
6วัน 5คืน เดินทางโดยรถ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 

-- นครวัด หรือ อังกอร์วัด (Angkor Wat) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียบเรียบ หรือ เสียมราบ ทางบริษัทมีความยินดีนำท่านเดินทางสู่นครวัด ด้วยความสะดวกสบายด้วยรถปรับอากาศและ บริการอาหารที่เลิศรส ทั้งอาหารไทยและบุฟเฟต์แบบอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ พักโรงแรมใหม่ ระดับ 4 ดาว สะอาด มีสระว่ายน้ำ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชา ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่เสียมเรียบ

- ปราสาทวัดพู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง เชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1

อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVEL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.