มิงกะลาบาร์ เมี้ยนม่า
    โปรแกรม MM160BMR01DD4S ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม พัก 4ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

- พัก โรงแรม 4 ดาว
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM161BMR04SSDD4S ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พัก 4ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน
- พัก โรงแรม 4ดาว
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM162BMR04SGDD5S ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พัก 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน
-
พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM18BMR03PG
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า แกรนด์ มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง พัก 3ดาว
3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- บินภายใน มัณฑะเลย์ - พุกาม - มัณฑะเลย์
- พักโรงแรม 3ดาว พัก พุกาม 1คืน และ มัณฑะเลย์ 2คืน
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน คือ 1. เจดีย์ชเวสิกอง ที่ เมืองพุกาม 2.พระมหามัยมุณี
- พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ที่ มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM18BMR038M
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า แกรนด์ มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง พัก 3ดาว
3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบิน Myamar Airway (8M)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- บินภายใน มัณฑะเลย์ - พุกาม - มัณฑะเลย์
- พักโรงแรม 3ดาว พัก พุกาม 1คืน และ มัณฑะเลย์ 2คืน
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน คือ 1. เจดีย์ชเวสิกอง ที่ เมืองพุกาม 2.พระมหามัยมุณี
- พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ที่ มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM19ฺBMMR05FD
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า พุกาม - มัณฑะเลย์ - ล่องแม่น้ำอิระวดี - มินกุง พัก 3ดาว
4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- บินภายใน มัณฑะเลย์ - พุกาม - มัณฑะเลย์
- พักโรงแรม 3ดาว พัก พุกาม 1คืน และ มัณฑะเลย์ 2คืน
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน คือ 1. เจดีย์ชเวสิกอง ที่ เมืองพุกาม 2.พระมหามัยมุณี
- พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ที่ มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM19ฺBMMR05UB
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า พุกาม - มัณฑะเลย์ - ล่องแม่น้ำอิระวดี - มินกุง พัก 3ดาว
4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- บินภายใน มัณฑะเลย์ - พุกาม - มัณฑะเลย์
- พักโรงแรม 3ดาว พัก พุกาม 1คืน และ มัณฑะเลย์ 2คืน
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน คือ 1. เจดีย์ชเวสิกอง ที่ เมืองพุกาม 2.พระมหามัยมุณี
- พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ที่ มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM181 (MMR05PG22900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า พุกาม - มัณฑะเลย์ พัก 3ดาว
4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 3ดาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM031 (MMR08FD27900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์
5วัน 4คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 4ดาว ที่ย่างกุ้ง
- พักโรงแรม 3ดาว มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM182 (MMR05PG29900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์
5วัน 4คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 4ดาว ที่ย่างกุ้ง
- พักโรงแรม 3ดาว มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM01
แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา
5วัน 4คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
--สัมผัส ลมหนาว ท่ามกลาง ธรรมชาติ และ ขุนเขาสลับซับซ้อน และ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ของพี่น้องเผ่าไทย ทั้ง ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยลื้อ อีกทั้งท่านจะได้ทานอาหารเลิศรส ทั้งภัตตาคารของไทยใหญ่ และ ภัตตาคารจีนยูนาน
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM03
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน - มัณฑะเลย์
6วัน 5คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAV
EL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.