มิงกะลาบาร์ เมี้ยนม่า 5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน-มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ

5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า
 
 
1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง เป็นพระมหาเจดีย์ที่ชาวมอญสร้างขึ้นในสมัยที่ปกครองเมืองนี้ ก่อนถูกพม่ายึดครองในเวลาต่อมา นับเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพุทธทั่วโลกต่างปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ไปสักการบูชาให้จงได้

ตามตำนานเล่าว่า ภายในพระมหาเจดีย์องค์นี้ ได้บรรจุ พระเกศาของพระพุทธเจ้า จำนวน ๘ เส้น ซึ่งประทานให้แก่นายวาณิชสองพี่น้อง เพื่อให้นำมาสร้างพระมหาเจดีย์แล้วบรรจุเส้นพระเกศาทั้ง ๘ เส้นนี้

องค์พระมหาเจดีย์มีอายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ความสูง ๙๘ เมตร บนยอดสูงสุดหุ้มด้วยทองคำแท้หนัก ๒ ตัน ประดับด้วยเพชร ๕,๔๔๘ เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัม อีก ๒,๓๑๗ เม็ด โดยมีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เพื่อรับลำแสงแรก และลำแสงสุดท้ายของแสงพระอาทิตย์ในแต่ละวัน

นอกจากนี้ยังมีทับทิมขนาดใหญ่เท่ากับไข่ไก่ อยู่บนยอดพระมหาเจดีย์องค์นี้ด้วย นับเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว
2. มหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
ชเวสิกอง หรือ เจดีย์ทองบนพื้นทรายแห่งเมืองพุกาม เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโนรธา มหาราชองค์แรกผู้รวบรวมชาวพม่าเป็นปึกแผ่นเมื่อราว ๙๐๐ ปีก่อน ดูสูงเด่นเป็นสง่า สีทองเหลืองอร่ามน่าประทับใจ

ความอัศจรรย์ ๙ ประการของพระมหาเจดีย์ชเวสิกอง
๑. ยอดพระเจดีย์ไม่มีผนังยันเหล็ก
๒. เงาของส่วนสี่เหลี่ยมของพระเจดีย์ไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
๓. กระดาษห่อแผ่นทองคำเปลวที่นำไปปิดส่วนยอดพระเจดีย์ จะไม่ร่วงลงมาพ้นเขตสี่เหลี่ยมของพระเจดีย์
๔. เขตสี่เหลี่ยมของพระเจดีย์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและนักจาริกแสวงบุญได้ไม่จำกัดจำนวน
๕. มีการให้ทานด้วยข้าวสุกร้อนๆ ทุกเช้าที่พระเจดีย์
๖. เมื่อตีกลองใบใหญ่จากด้านหนึ่งของพระเจดีย์ จะไม่สามารถได้ยินเสียงกลองจากด้านอื่นๆ
๗. เมื่อมองดูพระเจดีย์ จะเกิดภาพลวงตาคล้ายพระเจดีย์ตั้งอยู่บนสันเขา
๘. ไม่ว่าฝนจะตกหนักเพียงใด จะไม่มีน้ำฝนขังอยู่ในอาณาเขตขององค์พระเจดีย์
๙. ในอาณาเขตสี่เหลี่ยมของพระเจดีย์ จะมีต้นคะยี (Khaye) หรือต้นชะยา (Chayar) ซึ่งจะออกดอกทั้งปี
3. วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) (1 ใน 5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
ตำนานพระมหามุนี เมืองมัณฑะเลย์ พระมหามุนี หรือ พระมหาเมียดมุนี แปลว่าพระผู้เป็นที่เคารพสูงสุด ตำนวนเล่าว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ องค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว ก่อนสร้างพระองค์ได้ทรงพระสุบินว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้กับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการสืบทอดพระศาสนาต่อไป ในอดีตแม้ว่ายะไข่จะถูกบุกโดยกษัตริย์ที่ทรงแสนยานุภาพอย่างไรก้ไม่อาจเคลื่อนย้ายพระมหามุนีออกจากเมืองได้ ต้องมีเหตุขัดข้องทุกครั้งไป

จนเมื่อพระเจ้าปดุง ยกทัพมาตียะไข่ได้ แล้วอัญเชิญลงมาตามแม่น้ำอิระวดีมายังมัณฑะเลย์ได้สำเร็จ และด้วยความเชื่อที่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชีวิต จึงได้เกิดพิธีล้างพระพักตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
องค์พระถูกปิดทองจนเหลืองอร่ามเป้นริ้วลอนย่นทั้งพระองค์เนื่องจากมีการผิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายร้อยปี แต่น่าแปลก ถึงแม้ว่าจะปิดทองจนองค์พระขยายใหญ่ขึ้น แต่พระพักตร์ก็ยังดูใหญ่ขึ้นตามทั้งๆที่ไม่มีการปิดทองที่พระพักตร์เลย
4. พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (Shwemawdaw Paya) เป็นพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค หรือ หงสาวดี
เป็นเจดีย์โบราณที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ มีการบูรณะและต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราช และต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ได้โปรดให้มีการหล่อระฆังจารึกไว้ที่ฐาน

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ มีชื่อเรียกในภาษาพม่าและคนไทยก็คุ้นเคยกับชื่อนี้คือ พระธาตุมุเตา แปลว่า จมูกร้อน ทั้งนี้เพราะกล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้สูงมาก จนต้องแหงนหน้ามองต้องกับแสงแดด ทั้งนี้เนื่องจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอนั้นเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า
5. พระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตย (พระนอนตาหวาน) - พระพุทธรูปหินอ่อน - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา -
เจดีย์โบดาทาวน์ - พระพุทธรูปทองคำ - เทพทันใจ
(นัตโบโบยี) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -
เรือการเวก - พุกาม - ตลาดยองอู่ - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล (HTILOMINLOTEMPLE) -
LACQUEWARE WORKSHOP -วัดมนุหา ( MANUHA TEMPLE ) - วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPLE) -
วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) - ชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่า ถ้ำทอง - เจดีย์สัพพัญญ
ู -
เจดีย์บูพยา (BUPAYA PAGODA)
- ร้อมชมโชว์พื้นเมือง ชมการชักหุ่นกระบอก - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) - สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสปอ
(KUTHODAW PAGODA) - MANDALAY HILL - "การสรงพระพักตร์"
- "พระมหามัยมุนี" -
"พระพุทธรูปทองเนื้อนิ่ม" - เมืองหงสาวดี (พะโค)
- เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - หงสาวดี - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุมุเตา - คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) - สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวดาเลียว - วัดมหาเจดีย์ หรือ วัดชนไก่ - องค์พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - ตลาดสก็อต

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 6 วัน 5 คืน
(พัก ย่างกุ้ง 2 คืน, พุกาม 1 คืน, มัณฑะเลย์ 1 คืน, พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ระดับ 5 ดาว)
Trip
วันที่
รบกวนโทรสอบถาม
 

- - -โรงแรม 5 ดาว ราคา ลดเหลือ 27,900บาท (จากราคาปกติ 28,900 บาท)

 

 

หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัว สามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี - พระหินอ่อน - สิเรียม เจดีย์โบดาทาวน์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D และE สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของ กุ๊กไก่ แทรเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์

07.15 น.
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD 3770
08.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติ มิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาที่พม่าช้ากว่าไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี คนไทยเรียกว่า พระนอนตาหวาน จากนั้นนำท่านชมปางช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองพม่า 3 ตัว ตัวเมีย 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัวมีลักษณะพิเศษ คือลำตัวเป็นสีเผือก เล็บมีสีขาว และนัยต์ตาสีมุก แต่มีข้อบังคับคือ ห้ามนำกล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายวีดีโอทุกชนิดเข้าไปถ่ายรูปช้างเผือก
จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธรูปหินอ่อน ขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า แกะสลักโดยฝีมือช่างแกะสลักหินอ่อนชาวมัณฑะเลย์

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร) นำท่านชมความสวยงามของเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านลงเรือเพื่อนมัสการ พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น สร้างเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึ่งเป็นกษัตริย์มอญและที่เจดีย์โบดาทาวน์ ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุได้ครับ นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว และ พระพุทธรูปทองคำ จากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก และนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) พระมหาเจดีย์ชะเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายและเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนำให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค่ำ เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอนกลางคืน สวยงามมาก)
ค่ำ

บริการอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ณ เรือการเวก (มื้อ2) ที่สวยงามเป็น ร้านอาหารอันดับหนึ่งในกรุงย่างกุ้ง พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่ามาร่ายรำให้ชมทุกคืน นอกจากนี้ภายในภัตตาคารยังมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นเจดีย์ชเวดากอง ประดับด้วยแสงไฟ เด่นเป็นสง่าต้องแสงจันทร์ในยามค่ำคืน หลังอาหารนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CHATRIUM HOTEL (Nikko Hotel เดิม) หรือ เทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ย่างกุ้ง - พุกาม- ตลาดยองอู - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล- LACQUEWARE WORKSHOP - วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วิหารธรรมยันจี -ชเวกุจี - เจดีย์บูพยา
05.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ3) พร้อมเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมินกลาดง แห่งกรุงย่างกุ้ง

06.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ YANGON AIRWAYSเที่ยวบินที่ HK 917
07.45 น.
ถึง สนามบินพุกาม นำท่านชมเมือง ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดยองอู่ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองพุกาม ศูนย์รวมของสินค้าทุกประเภท ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) เจดีย์ทองที่สวยที่สุดในพุกาม
สร้างโดยเจ้าอโนรธามังช่อ หรืออนุรุธ กษัตริย์องค์ที่ 42 แห่งอาณาจักรพุกาม กษัตริย์ที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุด ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้รวบรวมพุกามให้เป็นปึกแผ่น เจดีย์แห่งนี้เป็นทรงระฆังคว่ำ สูง 160 ฟุต เชื่อกันว่าภายในนั้นประดิษฐาน พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ทำให้เจดีย์ชเวสิกองต่างจากเจดีย์อื่น นั่นคือ ขณะที่เจดีย์อื่นในพุกามสร้างด้วยอิฐนั้น มีเพียงเจดีย์นี้เท่านั้นที่สร้างด้วยหินอ่อน และว่ากันว่าเจดีย์ชเวสิกองนั้น คือ ต้นแบบของเจดีย์ชเวดากองในย่างกุ้งอีกด้วย
จากนั้นพาท่านชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLOTEMPLE) ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า "ติโลกมงคล" สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ. 1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก ต่อจากนั้น นำท่านชม วัดอนันดา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าคือสุดยอดพุทธศิลป์สกุลพุกาม ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน เมื่อมองไปตามผังจะเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ4)
จากนั้นพาท่านชม LACQUEWARE WORKSHOP งานฝีมืออันปราณีตของชาวพม่าจากนั้นนำทุกท่าน
เที่ยวชมวัดมนุหา ( MANUHA TEMPLE ) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญที่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยอยู่
ที่พุกามพร้อมพระมเหสี และพลเมืองมอญ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึ่งองค์ประธานนั้นมีขนาดใหญ่โตจนคับวิหาร แสดงให้เห็นถึงความอึดอัดพระทัยของพระเจ้ามนูหะที่ต้องถูกถูกจับมาเป็นเชลย
จากนั้นนำท่านชม วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPLE) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ นำท่านชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) เจดีย์ที่ได้ชื่อว่าหนาแน่นที่สุดและใหญ่ที่สุด สังเกตได้จากแนวก่ออิฐที่เรียบแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกันไปทั้งผนัง เจดีย์นี้สร้างในสมัยพระเจ้านราธุ ในปีพ.ศ. 1164 ว่ากันว่าขณะพระองค์เสด็จตรวจงาน หากพบว่าระหว่างอิฐก้อนใดสามารถสอดเข็มเข้าไปได้ จะสั่งตัดมือผู้นั้นเสีย ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ยังมีตำนานที่น่ากลัวอีกด้วย จากนั้นพาท่านชม ชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่า ถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง จากนั้นนำท่านชม เจดีย์สัพพัญญู ที่สร้างมาแล้วกว่า 850 ปีก่อนสมัยสุโขทัยของไทย โดยพระเจ้าอลองสิทธู ถือเป็นวัดประจำรัชกาล ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในพุกาม คือสูง 201 ฟุต มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมี 5 ชั้น แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์บูพยา (BUPAYA PAGODA) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5 ) รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
ชมการชักหุ่นกระบอก ซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของพม่าจากนั้นนำคณะ เข้าสู่ที่พัก โรงแรมธันเด ที่ตั้งอยู่นิมแม่น้ำอิรวดี (Thande Hotel) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
พุกาม - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสปอ - MANDALAY HILL
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ6) ที่โรงแรม แล้วออกเดินทางสนามบินเมืองพุกาม
08.05 น.
เดินทางไปสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ YANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK 917
08.35 น.
ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะ
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน นำท่านสู่ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ในช่วงเวลาเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับอาหาร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อ7) นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงที่ย้ายมาจากเมืองอมรปุระ โดยสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิมทุกประการ ภายในพระราชวังมีตำหนักน้อยใหญ่ที่เป็นที่ประทับของมเหสี ราชเทวี ราชชายา ราชธิดา และหมู่มวลสนมมากมาย จนนับได้ว่าพระเจ้ามิงดง เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีชายามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง ภายในพระราชวังยังมีท้องพระโรง แท่นประทับพักผ่อน และหอคอย ที่ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินใช้เป็นที่ทอดพระเนตรบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของราษฎรอีกด้วย ชม วิหารชเวนันดอร์ ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ ลวดลายแกะสลักวิจิตรอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู และหน้าต่างที่เน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ วิหารแห่ง
นี้สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ที่พระองค์ทรงใช้เป็นที่ประทับยามแปรพระราชฐาน จากนั้นนำท่านชม
วัดกุโสปอ (KUTHODAW PAGODA) วัดแห่งนี้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคยานาครั้งที่ 5 ซึ่งถือเป็นการสังคายนาครั้งแรกในรอบ 2,000 ปี ในสมัยพระเจ้ามินดง ภายในวัดมีต้นพิกุลที่มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ทั้งยังมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งหนังสือกินเนสบุ๊ค ได้บันทึกไว้ว่าเป็นแผ่นจารึกพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุกในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SEDONA(OR)MANDALAY HILL HOTEL หรือ เทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 4มัณฑะเลย์ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
05.00 น.

นำทุกท่านชม "การสรงพระพักตร์" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กลางจิตใจชาวพม่า คือ "พระมหามัยมุนี" (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ที่พระสังฆราชาแห่งนครมัณฑะเลย์จะเป็นผู้ประกอบพิธีสรงพระพักตร์และเช็ดพระพักตร์ในยามเช้าตรู่ของทุกวัน ปิดทองพระมหามัยมุนี หรือที่เรียกว่า "พระพุทธรูปทองเนื้อนิ่ม" พิสูจน์ว่าทำไมจึงมีผู้ขนานนามพระองค์ท่านเช่นนั้น จากนั้นนำทุกท่านกลับที่พัก

06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ9)
07.00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง
08.50 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ YANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK 918
10.30 น.
ถึงสนามบินย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (พะโค) ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย พระสมณโคดม(ทิศเหนือ), พระโกนาคม(ทิศใต้), พระกกุสันโธ(ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา โดยสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อ10) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดีในอดีต จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ชมทัศนียภาพของทุ่งนาอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี ผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน ถึง คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว จากนั้น นั่งเสลี่ยง เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมไจ้ทีโย รีสอร์ท เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ชมทัศนียภาพงดงาม และนำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อ11) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนหรือใครจะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้ครับ (ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ ไปด้วย พระธาตุอินทร์แขวน เปิดให้ประชาชนไปนมัสการ 24 ชั่วโมงแต่ประตูสำหรับบุรุษที่เข้าไปสักการะองค์พระธาตุภายในจะปิดเวลา 21.00 น.)
วันที่ 5
ย่างกุ้ง - พระนอนชเวดาเลียว - วัดมหาเจดีย์ (วัดชนไก่) - เจดีย์คาบาเอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ตลาดสก็อต
เช้า

เชิญนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) หรือ ใส่บาตรตามอัธยาศัย มีชุดอาหารจำหน่ายบริเวณวัด
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ12) และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ จากนั้นออกเดินทางกลับโดยเสลี่ยง หรือ เดินลงด้วยตัวเองจนถึง จุดที่ต้องขึ้นรถหกล้อท้องถิ่น นั่งลงมาที่ คินปุนแค้มป์ และเปลี่ยนการเดินทางโดยใช้รถปรับอากาศคันเดิม เพื่อเดินทางสู่เมืองหงสาวดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อ13) หลังอาหารนำท่านชม พระนอนชเวดาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424 และภายในบริเวณวัดยัง มีของที่ระลึกจำหน่ายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทร์หอม หรือไม้กฤษณา และอื่นๆอีกหลายชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดมหาเจดีย์ หรือ วัดชนไก่ ที่สร้าง โดยบุเรงนอง
หลังจากที่รบชนะไทย และได้ช้างเผือก และ พระสุพรรณกัลยา มาที่กรุงหงสา จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม องค์พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี
พ.ศ. 2497 - 2499 โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อ
ก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มี ความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุ ของพระอรหันตสาวก 2 องค์ และนำคณะท่านออกเดินทางเที่ยวชมความงดงามของวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ปิดทองที่ยอดองค์พระเจดีย์โดยการชักเชือกหงส์เพื่อขึ้นไปปิดทอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความ สวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก (หากซื้อสินค้าหรืออัญมณีที่ มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากอาจต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ แต่แนะ นำว่าถ้าท่านไม่มีความชำนาญท่านไม่ควรที่จะซื้อ)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ13) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CHATRIUM HOTEL (Nikko Hotel เดิม) หรือ เทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ14) ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกะลาดง เพื่อออกเดิน
ทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คสัมภาระการเดินทาง และ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษีตามอัธยาศัย
08.35 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3771
10.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 27,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 26,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 25,900 บาท (พักกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
แถมกระเป๋าขึ้นพระธาตุอินแขวน
ค่าวีซ่าประเทศพม่าสำหรับคนไทย
ค่าตั๋วเครื่องบิน ของสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) ไป-กลับ ระหว่างประเทศ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
ค่าตั๋วเครื่องบิน ของสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ (HK)ไป-กลับ ภายในประเทศพม่า ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน (YQ) ค่าประกันน้ำมัน (Fuel surcharge)
ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามพม่า
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 14 มื้อ (มี 1 มื้อมีเมนู เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ)
ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยบริการท่านตลอดการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าทำวีซ่าด่วน คนไทย และ คนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าเสลี่ยงขึ้น พระธาตุอินแขวน นั่งขึ้น-ลง 20 USD เหรียญ/คน (ถ้าเดินขึ้นประมาณ 2 กิโลเมตร)
ค่านำกล้องถ่ายรูปไปถ่ายบนพระธาตุอินแขวนค่ากล้อง 2 Usd ส่วนที่อื่นๆประมาณ 500 จ๊าด
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 15 กิโลกรัม
- --(ประมาณ 165 บาท/ 1 กิโลกรัม)
ค่ากระเป๋าเดินทางมากกว่า 1 ใบ ทางสายการบินคิด 50 บาท / ใบ
- --(กรณีที่ลูกค้าโหลดกระเป๋าเดินมากกว่า 1ใบ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวนหมวก/ แว่นตา พื้นสีน้ำเงินหรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สำหรับทำ VISA
4. ส่งเอกสารอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง

สิ่งที่ต้องเตรียม..

1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) ยารักษาโรคประจำตัว 4) เสือกันหนาว ผ้าพันคอ ใช้ที่พระธาตุอินทร์แขวน 5) เครื่องคิดเลข

การชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 15 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 

เงื่อนไขการให้บริการ
 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ว จึงไม่สามารถยกเลิก
2. หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ถ้ากรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
2. หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
2. หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ

กรณี กรุ๊ปเหมา
1. ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ
2. กรุ๊ปเหมาของท่านมีเหตุจำเป็นต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, เวลา, ชื่อและนามสกุล บนตั๋วเครื่องบิน หากสายการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าใช้จ่ายใช้ในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.