กรุงเทพฯ-เขื่อนเชี่ยวหลาน-เกาะสมุย-เกาะเต่า - เกาะนางยวน

ชมธรรมชาติของ เกาะเต่า เกาะนางยวน มนต์เสน่ห์ของทะเลใต้ที่หลายคนมิอาจลืม

5 วัน 4คืน (เดินทาง ไป + กลับ โดยรถ โค้ชปรัปอากาศ 2 ชั้น)

พัก โรงแรม ที่ เขื่อนเชี่ยวหลานและเกาะสมุย

 

จากเมืองฟ้าอมร กรุงเทพมหานครฯ สู่แดนทะเล สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่าง ด้วยการท่องเที่ยวดำน้ำและชมธรรมชาติของ เกาะเต่า เกาะนางยวน มนต์เสน่ห์ของทะเลใต้ที่หลายคนมิอาจลืม รวมทั้งการล่องเรือชมเขื่อนที่ได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนที่สวยที่สุดในประเทศไทย "เขื่อนเชี่ยวหลาน"
5 วัน 4 คืน กับชีวิตบนผืนแผ่นดินที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล เก็บภาพความประทับใจไปกับเรา นั่งเรือรอบเกาะ ลัดเลาะริมทะเล สัมผัสเสน่ห์ปะการัง รวมทั้งฝูงปลาหลากสีสัน มหัศจรรย์ทะเลใต้ อีกหนึ่งบรรยากาศของเมืองไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 5 วัน 4 คืน

Trip
วันที่
รบกวนโทรสอบถาม
 
ลดเหลือ บาท (จากราคาปกติ บาท)
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
20.00 น.
คณะพร้อมที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธาน
วันที่ 2
สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน )
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ายินดีต้อนรับทุกท่านและคณะสู่เมืองคนดีสุราษฎร์ธานี แวะให้ทุกท่านได้
อาบน้ำแต่งตัวหรือปฎิบัติภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ เมืองไชยา เมืองซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย เป็นแหล่งรวมอารยธรรม ศาสนาและ วัฒนธรรมไว้มากมายที่นี้
09.00 น.
ถึงสวนโมกขพลาราม เข้านมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลองท่านพระพุทธทาสภิกขุ พระภิกษุสงฆ์ ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเลื่อมใสศรัทธา จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานของท่าน อาทิเช่น โรงมหรสพทางวิญญาณที่รวมเอาภาพเขียนทางธรรมะจากทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่ เข้านมัสการพระบรมธาตุไชยา ซึ่งป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดในภาคใต้ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สร้างขึ้นในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรือง(หรือราว1,200ปี)
10.00 น.
นำทุกท่าน ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนที่สวยที่สุดในประเทศไทย)
11.30 น.
ถึงท่าเรือของเขื่อนเชี่ยวหลาน นั่งเรือเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยง
12.30 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) บนแพกลางอ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนเชี่ยวหลาน จากนั้นก็ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำ โดยมีอุปกรณ์ห่วงยาง ชูชีพ หรือจะ เลือก พายเรือคายัค ชมความงามของต้นกำเนิดแห่งสายน้ำกลางป่าใหญ่
14.00 น.
นั่งเรือกลับชมทัศนียภาพ ความงดงามทางธรรมชาติ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น "จุดชมวิว ที่สวยที่สุดในประเทศไทย" (กุ้ยหลินเมืองไทย) ฟังคำบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อน / หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ผืนป่าของ อุทยานแห่งชาติเขาสก และเรื่องราวของนกเงือก (นกแห่งความรัก) และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ จากมัคคุเทศก์มืออาชีพและมีประสบการณ์ในพื้นที่ จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เย็น
เข้าสู่ที่พัก เรือนรับรองการไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารบนเขื่อนรัชชประภา ก่อนส่งทุกท่านเข้านอนในราตรีที่แสนโรแมนติคบนจุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3
เขื่อนรัชชประภา(เชื่อนเชี่ยวหลาน) - สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย
08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากโรงแรมที่พัก ก่อนเดินทางเพื่อข้ามไปยังอำเภอเกาะสมุย
10.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือเฟอรี่ อ.ดอนสัก เพื่อขึ้นเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะสมุย
11.30 น.
ถึงท่าเรือเกาะสมุย เกาะที่งดงามและได้รับความนิยมติดอันดับหนึ่งในเจ็ดของโลกจากนั้นเดินทาง ต่อมุ่งหน้าไป
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารบนเกาะสมุย
บ่าย
ออกเดินทางท่องเที่ยว ชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะสมุย อาทิเช่น
- สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน เพื่อเป็นสิริมงคล ในการมาเยือนสมุย
- ขึ้นจุดชมวิว ของเกาะสมุย ชมทัศนียภาพที่งดงามของหาดเฉวง
- หินตา หินยาย
- สักการะหลวงพ่อแดง หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของชาวเกาะสมุยซึ่งพระศพของท่านไม่เน่าเปื่อย
เย็น
เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม First residence หรือเทียบเท่า พักผ่อน เดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) พบปะพูดคุยสังสรรค์ ร้องคาราโอเกะ บริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศของเกาะสมุย
วันที่ 4
เกาะสมุย - เกาะเต่า - เกาะนางยวน (ดำน้ำชมโลกใต้ทะเล)
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ก่อนเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรมที่พัก
08.30 น.
เช็คอิน ขึ้นเรือสปีดโบ็ทไป เกาะเต่า
10.00 น.
พบกับกิจกรรม " ดำน้ำตื้นชมปะการังและโลกทะเลที่สวยงามของเกาะเต่า
เที่ยง
ทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ นานาชาติบนเรือ (มื้อที่ 8) ก่อนลงไปสัมผัสเกาะนางยวน
บ่าย
เลือกเดินเที่ยวชมทัศนียภาพบนเกาะนางยวน หรือ ดำน้ำต่ออีกที่รอบเกาะนางยวน
เย็น
เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากน้ำจังหวัดชุมพร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ณ ครัวคุณสาหร่าย จ. ชุมพร และออกเดินทางต่อ
วันที่ 5
ชุมพร - กรุงเทพฯ
04.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยความสวัสดิ์ภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท เริ่มที่ สุราษฎร์ธานี
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม บาท
ต่างชาต ชาวต่างชาติ เสียค่าใช้จ่ายเท่าคนไทย
อัตรานี้รวม

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทาง ไปกลับ กรุงเทพฯ-ชุมพร
ค่าเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะสมุย
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ เขื่อนเชี่ยวหลานและเกาะสมุย (ห้องละ 2 ท่าน)

อาหาร รวม 9 มื้อ (ที่ระบุในรายการ)
ค่าเรือไปดำน้ำรอบเกาะ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
ค่าธรรมเนียมเข้าเกาะนางยวน
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม


สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว

การชำระเงิน

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
สาขา:สี่แยกวังหิน  
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3  
    
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.