กระบี่- พังงา-ภูเก็ต 6 วัน 5 คืน

กระบี่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน - วัดถ้ำเสือ -ทัวร์ 4 เกาะ -ทะเลแหวก
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน - สุสานหอย - เขาขนาบน้ำ - ท่าปอมคลองสองน้ำ
ล่องอ่าวพังงา -ภูเก็ต -แหลมพรหมเทพ - วัดฉลอง -ตึกเก่าชิโนโปรตุกีส

6 วัน 5 คืน (เดินทาง ไป + กลับ โดยรถ โค้ชปรัปอากาศ 2 ชั้น)

พัก โรงแรม ที่ กระบี่ 2 คืน, ภูเก็ต 1 คืน

 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 6 วัน 5 คืน

Trip
วันที่
รบกวนโทรสอบถาม
 
ลดเหลือ บาท (จากราคาปกติ บาท)
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - กระบี่
18.00 น.
คณะพร้อมที่จุดนัดหมายที่ กทม. เจ้าหน้าที่บริษัทกุ๊กไก่แทรเวล ให้การต้อนรับ ออกเดินทางไปจังหวัดกระบี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
วันที่ 2
กระบี่ (สระมรกต - น้ำตกร้อน - วัดถ้ำเสือ)
06.00 น.
เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ นำท่าน
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 1) ณ ร้านตะโกลา
08.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางถึง อ.คลองท่อม เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย ชมระบบนิเวศก์วิทยาและพรรณไม้ต่างๆ มากมาย ชม "สระมรกต" Unseen In Thailand สระน้ำสีมรกตใจกลางป่า ชม "น้ำตกร้อน" Unseen In Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำ แช่น้ำ ตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 2) ณ ร้านกุลากาสัย
13.30 น.
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ วัดถ้ำเสือ นมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่เคารพนับถือ ของชาวกระบี่ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม
14.30 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 3) ณ ร้านเรือนไม้ จากนั้นเข้าที่พัก ณ โรงแรม พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย.
วันที่ 3
กระบี่ (ทัวร์ 4 เกาะ -ทะเลแหวก -ศูนย์นีโม่ -สุสานหอย -เขาขนาบน้ำ)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือเร็ว Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ ท่องทะเลกระบี่ หาดถ้ำพระนาง สักการะ ศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือชมการปีนผา อ่าวไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะหม้อเกาะทับ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ที่ เกาะสี่ ถ่ายรูปกับเกาะไก่ เกาะหินปูนที่เป็นสัญลักษณ์ทางทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เกิดเป็นสันทรายธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่เกาะปอดะ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิก (มื้อ 5) บนเกาะปอดะหลังอาหารเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับท่าเรือ
14.00 น.
เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
15.30 น.
นำท่านเดินทางชมศูนย์เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน ชมปลาการ์ตูนที่มีมากมายถึง 11 สายพันธุ์และชมพันธุ์ปลาหายากต่างๆ เช่น ปลาหมอทะเล ปลาฉลาม จากนั้นนำท่านชมสุสานหอย
16.30 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางชมเขาขนาบน้ำ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 6) ณ ร้านก้อยกุลากาสัย หลังจากนั้นนำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย.
วันที่ 4
กระบี่ (ท่าปอมคลองสองน้ำ -ล่องอ่าวพังงา -ภูเก็ต -แหลมพรหมเทพ )
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen in Thailand ธารน้ำสองรส ไหลสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างน้ำจืดที่ไหลจากเขาและน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาในลำคลอง เพลิดเพลินกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา
10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา ชมความงดงามของอ่าวพังงา เขาพิงกัน เขาตะปู
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารนิวเฟริน บนเกาะปันหยี หลังอาหารอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากเช่น อาหารทะเลแห้ง, ผ้าบาติก ฯลฯ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต
13.30 น.
นำท่านเดินทางกลับท่าเรือ จากนั้นเดินทางกลับภูเก็ต นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เข้าเช็คอินน์
โรงแรมเมโทรโปร
17.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชม ประภาคารกาญจนาภิเษก พร้อมชมบรรยากาศยามเย็น จุดพระอาทิตย์ตกจุดสุดท้ายที่สวยที่สุดในประเทศไทย เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณแหลมพรหมเทพ
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารกันเอง หลังอาหาร เดินทาง เข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5
ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต ( วัดฉลอง -หลวงพ่อแช่ม -ตึกเก่า -ช้อปปิ้ง ) - กทม.
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์จากที่พัก
09.00 น.
จากนั้นนำท่านเที่ยวเมืองภูเก็ต ชมย่านตึกเก่า สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ต ที่ วัดฉลอง แล้วชมกุฏิจำลองของหลวงพ่อแช่ม ภายในประดิษฐาน รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ของหลวงพ่อแช่ม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 11) ร้านอาหารไทนาน หลังอาหาร
13.00 น.
นำท่าน...แวะเลือกซื้อของฝากภูเก็ต โรงงานผลิต จำหน่าย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และ โรงงาน ผลิตภัณฑ์ไข่มุก เครื่องประดับสวยงามล้ำค่า ,สินค้า OTOP ,สินค้าพื้นเมือง เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ, แกงไตปลา เป็นต้น และสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกทม.โดยสวัสดิ์ภาพ
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ณ ร้าน...ที่ จ. ภูเก็ตและเดินทางต่อเพื่อกลับ กทม.
วันที่ 6
กรุงเทพฯ
04.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท เริ่มที่ กระบี่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม บาท
ต่างชาต ชาวต่างชาติ เสียค่าใช้จ่ายเท่าคนไทย
อัตรานี้รวม

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไปกลับจากกรุงเทพฯ

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ( กระบี่ 2 คืน, ภูเก็ต 1 คืน ) ที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

ค่าอาหาร 12 มื้อ ( เช้า 4 มื้อ, เที่ยง 4 มื้อ, เย็น 3 มื้อ) ที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก โดย Speed Boat +หน้ำกาก,ชูชีพ+ผลไม้+เค้กสามรส
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม


สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว

การชำระเงิน

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
สาขา:สี่แยกวังหิน  
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3  
    
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.