ซินจ่าว เวียดนาม
 
ทัวร์เวียดนาม กลาง โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN012
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบาน่าฮิล Bana hills

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก นั่งกระเช้าบาน่าฮิล(Bana hills)
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง
11- 16 ตุลาคม 62 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4ดาว
27 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4ดาว


พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง
นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิล (Bana Hills)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบาน่าฮิล Bana hills
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม กลาง   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม BVN08FD
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน ไป+กลับ โดย Air Asia (FD)
 

พัก ที่ เว้, ฮอยอัน, ดานัง นั่งกระเช้าขึ้น บาน่าฮิลล์

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง


  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม กลาง   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม BVN08PG
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน ไป+กลับ โดย Bangkok Airways (PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม กลาง   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ZGDAD02PG
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน ไป+กลับ โดย Bangkok Airways (PG)
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง


  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม เหนือ   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม BVN05SL
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงก์ - ฟานซิปัน
4 วัน 3 คืน ไป - กลับ โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม เหนือ   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม BVN07SL
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฟานซิปัน
5 วัน 4 คืน ไป - กลับ โดยสายการบิน
Thai Lion Air (SL)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม เหนือ   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม BVN07FD
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฟานซิปัน
5 วัน 4 คืน ไป - กลับ โดยสายการบิน Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม ใต้   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ATHSXC10VJ
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ดาลัด
4 วัน 3 คืน ไป+กลับ โดยสายการบิน Vietjet Air (VJ)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
พิเศษ นั่งรถราง (Roller Coaster) ที่ เมืองดาลัท ชมน้ำตก ดาทันลา
ไม่เหนื่อย ไม่เสียเวลาเดินทาง เพราะไม่ต้องย้อนกลับไปโฮจิมินห์ บินจาก ดาลัด-กทม.
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม ใต้   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ATHSXC11VJ
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ - ดาลัด - มุยเน่ - ญาตราง
4 วัน 3 คืน ไป+กลับ โดยสายการบิน Vietjet Air (VJ)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่สวนสนุก Vinpearl Land
สนุกกับเครื่องเล่นสวนสนุก Vinpearl Land
สัมผัสทะเลทรายขาว และ ทะเลทรายแดง
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม ใต้ โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม BVN03DD
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - มุยเน่ม ดาลัด
4 วัน 3 คืน ไป+กลับ โดยสายการบิน Nok Air (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
พิเศษ รถตลุยทะเลทราย
พิเศษ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด
พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน+ดินเนอร์
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVE
L

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.